ICAO 4- wymagania/ WYMOWA.

Wymowa słów i wyrażeń, akcentowanie, rytm i intonacja mogą wykazywać wpływ języka ojczystego, jednak nigdy nie powinny wpływać na łatwość zrozumienia komunikatu przed odbiorcę.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.