ICAO 4- wymagania/ płynność.

Produkcja językowa zachowuje tempo charakterystyczne dla języka angielskiego oraz sytuacji/ kontekstu. Dopuszczalne jest zgubienie tempa formułowanej wypowiedzi, np. podczas przejścia z wyćwiczonego i opanowanego pamięciowo komunikatu do spontanicznie tworzonego komunikatu ale nie może to mieć negatywnego wpływu na skuteczność komunikacyjną wypowiedzi. Znaczniki dyskursu, np. „ok”, „well””, „so” lub wypełniacze dyskursu, np. „ahhh', „uhm” mogą być stosowane wyłącznie sporadycznie i również nie mogą wpływać na skuteczność komunikacji lub wywoływać dyskomfortu u rozmówcy.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.