The Amazing Farewell by Air Berlin.

Słownictwo:
approach- podejście
abort landing attempt- przerwać próbę lądowania
perform a low pass- wykonać niski przelot/ przejście
scream in terror- krzyczeć z przerażenia
suspend the pilot- zawiesić pilota
conduct the investigation- przeprowadzić śledztwo
farewell- pożegnanie
Struktury:
Following…- po…./  następnie….
Reportedly- według doniesień/ przekazów, etc.
During the last long-distance flight, Airbus A330 pilot handled the approach to the Dusseldorf Airport in the memorable way. The landing attempt was aborted and the pilot performed a low pass around the control tower.  Some onlookers definitely enjoyed the view, however the some of the passengers reportedly screamed in terror. Also, the people in the terminal were worried. Air Berlin has already suspended the pilot and the -co-pilot and German Federal Aviation Office is conducting the investigation. Following the incident the pilot said to ZDF: ‚We wanted to make a mark, a dignified and emotional goodbye’.

 
 
 

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.