Wonderful Vocabulary/ Wonderful Landing in the Sun….San Francisco!

00:17′ prepare visual approach- przygotuj się do podejścia z widocznością
01:26′ reduce speed …- zmniejsz prędkość do …
01:40′ descend and maintain …-obniż pułap i utrzymaj pułap …
01:48′ contact NorCal Approach on 135.65 MHz- nawiąż kontakt z …. na częstotliwości …
04:07′ cleared to …/ for …- otrzymane zezwolenie na …
05:19′ caution for turbulence behind Boeing 757- uwaga na turbulencje za Boeingiem 757
05:34′ the Boeing 757 has been moved to the left runway- Boeing 757 został przesunięty na lewy pas
05:55′ gear down- wypuść podwozie
06:39′ reduce approach speed- zmniejsz prędkość podejścia
06:47′ landing checklist: all green, flaps full  ok
07:43′ there are two more preparing for take-off- dwa samoloty czekają na start
07:59′ runway is clear- pas jest wolny
09:57′ leave via …. and cross …- zjedź na …/ przez … oraz przejedź/ przetnij … 
10:42′ normally straight ahead- normalnie/ zwykle prosto
11:22′ APU is available- … jest dostępny/ wolny
13:36′ external lights off/ parking brake on- zewnętrzne światła wyłączone, hamulec parkingowy włączony
13:39′ checklist completed- checklista ukończona/ zrobiona
[gdlr_video url=”https://youtu.be/AfHl87p7X5o” ]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.