Tryb rozkazujący… porcja gramatyki:)

Tryb rozkazujący w języku angielskim jest bardzo prosty. Składa się wyłącznie z czasownika w swojej podstawowej formie, czyli w ………bezokoliczniku, np.
Do it- zrób to, a w konsekwencji:
Switch to another frequency- Przełącz się na inną częstotliwość.
Advise on the number of souls and the fuel remaining- Podaj i ilość pasażerów i paliwa.
 Forma trybu rozkazującego jest taka sama zarówno dla drugiej osoby liczby pojedynczej, jak i mnogiej. Dlatego też zdanie: Switch to another frequency może w zależności od kontekstu oznaczać: Przełącz się na inną częstotliwość lub Przełączcie się na inną częstotliwość. Jeśli  zdanie ma formę zaprzeczenia, np. Nie zajmuj tej częstotliwości stosujemy  formę operatora don’t i całe zdanie zabrzmi  Don’t occupy this frequency. Don’t do it- nie rób tego.
Don’t leave the sick passenger unattended – Nie pozostawiaj chorego pasażera bez opieki.
Don’t forget to state the nature of you emergency- Nie zapomnij podać dokładnie szczegółów sytuacji nagłej.
Aby złagodzić nieco ton, bardzo bezpośredniego przecież trybu rozkazującego, zabrzmieć w sposób uprzejmy- należy dodać słowo please. JEDNAK ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE W LOTNICTWIE LICZY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKATU, UNIKAMY TEGO. Paradoksalnie, jeśli mocno zaakcentujemy „please” na końcu zdania komunikat będzie ostrzejszy:)))! 
Don’t do it, please.
Don’t speak so loud, please.