contact Ground on …

  • contact Ground on …- skontaktować się z Ground na częstotliwości…

Leave runway to the right and contact Ground on …Zjedź z drogi startowej w prawo i nawiąż kontakt z Ground na częstotliwości …