word of the day: exiting the runway- …

  • opuszczenie/ zjechanie z  drogi startowej

After landing and exiting the runway, the pilot tunes the frequency of the tower- Po wylądowaniu i zjechaniu z drogi startowej, pilot wyszukuje częstotliwość wieży.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.