Egzamin ICAO English: informacje potrzebne do rejestracji kandydata.

Abyśmy mogli zarejestrować Cię na egzamin, musisz podać nam następujące dane:
– imię i nazwisko,
– data urodzenia,
– adres e-mail i nr telefonu,
– adres zamieszkania,
– obywatelstwo,
– nr dokumentu tożsamości (paszport  lub dowód osobisty), który będziesz miał ze sobą podczas egzaminu,
– informacja o pełnionej funkcji w lotnictwie: pilot prywatny, pilot zawodowy, etc.
[chimpy_lite_form]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.