Plans for London City Airport.

reveal to the public- pokazać opinii publicznej
extension- rozbudowa
To celebrate its 30th anniversary, London City Airport  has revealed to the public the plan of extension worth 300 million dollars. The privately-funded investment includes:

  • plans for seven new aircraft stands (stanowiska dla samolotów),
  • parallel taxiways to maximise runway capacity (równoległe drogi kołowania dla zmaksymalizowania możliwości/ pojemności),
  • a world-class terminal extension to accommodate increasing passengers (pomieścić/ obsłużyć rosnącą liczbę pasażerów).
  • The airport is also constructing the UK’s first digital air traffic control tower, operational in 2019. (pierwsza cyfrowa wieża kontroli lotów w Wielkiej Brytanii, zostanie uruchomiona w 2019 r.)

The improvements will enable two million more passengers per year to use the airport by 2025 and add 30,000 additional flights per year, creating over 2,000 jobs and generating an additional £750m per year for the UK economy.
[gdlr_video url=”https://youtu.be/Y3B53MV4v7I” ]


 

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.