heading indicator- …

  • heading indicator- wskaźnik kursu.

The heading indicator  shows the aircraft’s heading compared to magnetic north- Wskaźnik kursu wskazuje obrany kurs samolotu w odniesieniu do północy magnetycznej.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.