priority landing- …

  • priority landing- pierwszeństwo lądowania

We have unconscious passenger on board, we request priority landing- Mamy nieprzytomnego pasażera na pokładzie, prosimy o pierwszeństwo lądowania.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.