airworthy- …

  • airworthy- dopuszczony do lotów

After the carefully conducted technical inspection the plane was declared airworthyPo starannie przeprowadzonym badaniu technicznym samolot został dopuszczony do lotów.