inflict damage to

inflict damage to… – wyrządzić szkodę/ zniszczyć, etc.
The interference with birds during the initial climb stage inflicted significant damage to the cowling of the engine- Zderzenie z ptakami w początkowej fazie wznoszenia spowodowało znaczące uszkodzenie pokrywy silnika.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.