take immediate action- podjąć natychmiastowe działania.
The pilots are trained to take immediate appropriate action in case of various emergencies occurrence– Piloci trenują natychmiastowe podejmowanie odpowiednich działań na wypadek wystąpienia różnych sytuacji nagłych.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.