Supersonic Boom

Dla zaawansowanych i ambitnych, czyli dla was wszystkich:). Jednym z elementów nowej metodyki uczenia się języków obcych jest zapamiętywanie całch, naturalnych, ładnych związków frazeologicznych, które później świetnie brzmią i robią wrażenie zarówno w sytuacjach codziennych, jak i egzaminacyjnych. Polecam!
acquire- pozyskać
technology advances will help lower operating costs- postęp technologiczny pomoże obniżyć koszty operacyjne
make cheaper tickets possible- sprawić, że niższe ceny biletów będą możliwe
Boom Technologies acquired Japan Airlines (JAL) as a strategic investor in its supersonic passenger airliner program, boosting announced funding to more than $50 million and securing a partner that operates in the heart of its target market. The company has also expressed confidence that technology advances will help lower operating costs even further, making cheaper tickets possible. 
international rules banning supersonic flight over land will be lifted as technology diminishes the effects of sonic booms that limited Concorde to subsonic speeds over land- międzynarodowe przepisy zakazujące lotów naddźwiękowych nad lądem zostaną zniesione w związku z tym, że technologia obniża skutki gromu dźwiękowego, który ograniczał prędkość Concorde do prędkości poddźwiękowej nad obszarami lądowymi
sonic booms would affect populations en route
It also expects international rules banning supersonic flight over land will be lifted as technology diminishes the effects of sonic booms that limited Concorde to subsonic speeds over land. Honeywell and NASA recently completed tests that integrated predictive software and display technology into cockpits to show pilots how sonic booms would affect populations en route. Adopting such strategies could minimize the disruption cause by an overland supersonic flight.
reach next major milestone- osiągnąć kolejny znaczący przełom 
complete preliminary design stage- zakończyć etap wstępny etap projektowy
match the specification for the full-scale aircraft- spełniać wymagania specyfikacji pełnowymiarowego samolotu
Boom expects to reach its next major milestone with completion of a one-third-scale demonstrator, the XB-1. Earlier this year the company completed preliminary design test General Electric J85-21-powered aircraft and expects to begin flight tests late in 2018. Its cruise speed target of Mach 2.2 matches the specification for the full-scale aircraft.
[gdlr_video url=”https://youtu.be/4WbBbflDo3I” ]