illuminate

  • illuminate- podświetlić/ rozświetlić.

We use the panel light switch when we need the switches to be illuminated– Używamy włącznika światła panelu gdy chcemy oświetlić/ podświetlić przełączniki.