Konstrukcja HAD BETTER _____

gramatyka/ test
8 Gru 2017

Konstrukcja HAD BETTER.

/
Dodane przez
/
Komentarze0
/

Konstrukcja ‘had better’ to bardzo mocne wyrażenie sugestii, rekomendacji, czasem nawet groźby/ ostrzeżenia wskazującego domyślnie negatywne konsekwencje wykonania/ niewykonania jakiejś czynności.

Forma: had better + bezokolicznik.

Częstym błędem jest stosowanie trzeciej formy czasownika, a to konstrukcja typowej gramatyki idiomatycznej, nie ma nic wspólnego z czasem Past Perfect.

You had better stop using the emergency frequency!  You may cause danger to other traffic.

You had better not forget to do a preflight check. This is crucial for the safety of the crew and the passengers.

1. We had better __________ lowpass for the visual check of the main landing gear. There is something wrong with the retractions system.

 
 
 
 

2. You had better __________ out for the incoming traffic from the left.

 
 
 
 

3. You had better _________ down immediately if you don’t want to be escorted off the airplane by the police.

 
 
 
 Dodaj komentarz