Konstrukcja HAD BETTER.

Konstrukcja ‘had better’ to bardzo mocne wyrażenie sugestii, rekomendacji, czasem nawet groźby/ ostrzeżenia wskazującego domyślnie negatywne konsekwencje wykonania/ niewykonania jakiejś czynności.
Forma: had better + bezokolicznik.
Częstym błędem jest stosowanie trzeciej formy czasownika, a to konstrukcja typowej gramatyki idiomatycznej, nie ma nic wspólnego z czasem Past Perfect.
You had better stop using the emergency frequency!  You may cause danger to other traffic.
You had better not forget to do a preflight check. This is crucial for the safety of the crew and the passengers.
[WATU 3]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.