contact Ground on ….-

 contact Ground on …- skontaktować się z Ground na częstotliwości…
Leave runway to the right and contact Ground on …– zjedź z pasa w prawo i nawiąż kontakt z Ground na częstotliwości …

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.