Aircraft general knowledge- ogólna wiedza o statku powietrznym.
Aircraft general knowledge is one of the issues required at the PPL trheoretical examination- Wiedza o statku powietrznym jest jednym z zagdanień wymaganych na części teoretycznej egzaminu PPL.
Many candidates find aircraft general knowledge one of the most interesting elements of PPL required issues- Dla wielu kandydatów wiedza o statku powietrznym jest jednym z najciekawszych zalecanych zadań egzaminu PPL.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.