Aircraft General Knowledge

słowo dnia

Aircraft general knowledge- ogólna wiedza o statku powietrznym.

Aircraft general knowledge is one of the issues required at the PPL trheoretical examination- Wiedza o statku powietrznym jest jednym z zagdanień wymaganych na części teoretycznej egzaminu PPL.

Many candidates find aircraft general knowledge one of the most interesting elements of PPL required issues- Dla wielu kandydatów wiedza o statku powietrznym jest jednym z najciekawszych zalecanych zadań egzaminu PPL.

Dodaj komentarz