stall

stall- przeciągnięcie.
Getting out of the stall is one of the greatest challenges for every inexperienced pilotWyjście z przeciągnięcia jest jednym z największych wyzwań dla każdego niedoświadczonego pilota.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.