burden

burden- obciążenie/ obciążyć.
The pilots are burdened with many duties both during the take-off and touch-down- Piloci są obciążeni wieloma obowiązkami zarówno podczas startu, jak i lądowania.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.