grab a flight

grab a flight – złapać lot
He always follows cheap flight offers and somehow manages to grab incredible offersZawsze śledzi oferty tanich lotów i jakoś udaje mu się złapać niesamowite oferty.
Although it seemed impossible as he left the meeting very late, he managed to arrive at the station on time and grab the last train home Mimo że wydawało się to niemożliwe, ponieważ wyszedł ze spotkania bardzo późno, udało mu się dotrzeć na stację o czasie i złapać ostatni pociąg do domu.