statua wolności

Emergency JFK New York

Zapis rozmowy podczas podejścia do JFK w Nowym Jorku. Problemy z podwoziem oraz niski poziom paliwa. 

 • 0:04′ gear problems and low fuel- problemy z podwoziem i niski poziom paliwa
 • 0:11′ declare emergency- zgłosić awarię / on approach to runway- w czasie podejścia na pas/ perform a low pass- wykonać niski przelot/ confirmation from the ground- potwierdzenie z wieży
 • 0:55′ descend- obniżyć pułap
 • 01: 00′ maintain- utrzymać
 • 01:27′ in sight- widoczny/ w zasięgu wzroku
 • 01:32′ cleared for the visual- pozwolenie na lądowanie z widocznością
 • 01:40′ indication- wskazanie
 • 01:54′ proceed inbound- kontynuować podejście
 • 02:06′ amount of fuel remaining- pozostała ilość paliwa/ the number of souls on board- ilość osób na pokładzie
 • 02:34′ change a bulb- wymienić żarówkę
 • 03:37′ run a procedure- przejść/ zrealizować procedurę

Watch HERE

DANGEROUS SITUATIONS

Przeczytaj też:  Nagrywanie egzaminu i stres