two go-(a)rounds

two go-(a)rounds- dwa podejścia
The pilot had to do two go-rounds before he landed safely- Pilot musiał wykonać dwa ponowne podejścia zanim bezpiecznie wylądował.