illuminate

illuminate- podświetlić/ rozświetlić.
We use the panel light switch when we need the switches to be illuminated– Używamy włącznika światła panelu gdy chcemy oświetlić/ podświetliść przełączniki