on the spur of the moment

on the spur of the momentnatychmiast/ błyskawicznie
Sometimes the key to the crew and passengers’ safety is the pilot’s ability to react on the spur of the moment– Czasami kluczem do bezpieczeństwa załogi i pasażerów jest umiejętność podejmowania natychmiastowej decyzji przez pilota.

Komentuj