ineffective/ failed attempt- …

ineffective/ failed attempt- nieudana próba.
After the ineffective/ failed attempt to land the pilot decided to fly to the alternative airport- Po nieudanej próbie lądowania pilot zdecydował się na lot na alternatywne lotnisko.