terrain

słowo dnia

terrain- ukształtowanie terenu

Both take-off and landing in mountainous terrain are more demanding for the pilot, especially in poor visibility- Zarówno start jak i lądowanie w terenie górzystym są wymagające dla pilota, szczególnie w przypadku słabej widoczności.

 

Dodaj komentarz