terrain

terrain- ukształtowanie terenu
Both take-off and landing in mountainous terrain are more demanding for the pilot, especially in poor visibility- Zarówno start jak i lądowanie w terenie górzystym są wymagające dla pilota, szczególnie w przypadku słabej widoczności.
[chimpy_lite_form]
 

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.