engine failure

engine failure- awaria silnika
The procedures taken after the engine failure vary depending on the stage of flight- Procedury podejmowane po awarii silnika są różne, w zależności od etapu lotu. 

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.