lecący samolot

Aviation Prognosis for 2018 and Upcoming Decade

Aviation market prognosis for 2018
increase at a 3.1% rate- zwiększać się/ przyrastać w stopniu/ w tempie ________
over the coming decade- w nadchodzącej dekadzie/ dziesięcioleciu
by both volume and value of deliveries- biorąc pod usage ilość i wartość zamówień
surpass- przewyższać

  • Strong growth continues for commercial aircraft built in the Western countries. Fleet growth will increase at a 3.1% rate over the coming decade with the Asia-Pacific region leading growth by both volume and value of orders, while North America’s fleet strength will continue to surpass both the Asia Pacific and Western Europe regions by 2027.

MRO (maintenance/ repair/ operations) costs- koszty utrzymania/ napraw/ koszty operacyjne
exceed- przekraczać/ przewyższać
demand- zapotrzebowanie/ popyt

  • Commercial 10-year aircraft MRO will, for the first time, exceed $1 trillion over the upcoming decade, with Boeing and Airbus manufactured aircraft responsible for nearly 90% of this demand.

muted growth- ograniczony/ „stłumiony”/ zahamowany wzrost
sluggish- powolny/ mozolny
predominantly- przede wszystkim

  • Business aviation’s fleet will see muted growth at only 1.5% fleet growth on deliveries of over 11,000 jet and turboprop aircraft over the decade. North America will continue to dominate the world’s fleet strength; Textron Aviation should dominate unit deliveries at 27% over the decade.
  • The worldwide western-produced helicopter deliveries of $45 billion will produce sluggish fleet growth to nearly 30,650 turbine aircraft by 2027, but with a 10-year MRO requirement of $81 billion predominantly in North Americaand Western Europe.

[gdlr_video url=”https://youtu.be/K3qUwOv14lk” ]
Źródło: Aviation Week Network

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.