magnetic north

  • północ magnetyczna.

This instrument gives the pilot the accurate readings of aircraft position in reference to the horizon and magnetic north– Ten przyrząd zapewnia pilotowi  właściwe wskazanie pozycji samolotu w odniesieniu do horyzontu oraz północy magnetycznej.
[chimpy_lite_form]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.