confirm- …

confirm- potwierdzić
Receiving of the new vectoring was confirmed by the pilot- Otrzymanie nowego wektorowania zostało potwierdzone przez pilota.