spark action

  • spark reaction- wywołać błyskawiczną reakcję.

The information from the tower sparked pilot’s reaction Informacja z wieży wywołała natychmiastową reakcję pilota.
[chimpy_lite_form]