dangerous passenger emergency- …

  • sytuacja nagła związana z niebezpiecznym zachowaniem pasażera

What is the procedural way to deal with dangerous passenger (on board) emergency?- Jaka jest rekomendowana procedura postępowania w sytuacji nagłej związanej z niebezpiecznym zachowaniem pasażera?