foreseeable- …

foreseeable- przewidywalny/ dający się przewidzieć.
Not all the circumstances during the flight are foreseeable– Nie wszystkie okoliczności lotu  można przewidzieć