disintegrate

disintegrate- rozpaść się w powietrzu.
The descent speed was ideal, if it wasn’t the fuselage may have disintegrated– Tempo obniżenia pułapu lotu było dobrane idealnie, w przeciwnym razie kadłub  mógłby rozpaść się w powietrzu.