depart from …

depart from … – wystartować, odlecieć etc.
The 235789 flight from Paris to Berlin departs in 10 minutes- Lot nr 235789z Paryża do Berlina startuje za 10 minut.
The Smiths will depart on their holidays on July 23- Państwo Smith wyjeżdżają na wakacje 23 lipca.
Od 'depart’ tworzymy rzeczownik 'departure’.
The departure of the 235789 has been delayed by the failure of the airplane- Start 235789 został opóźniony przez awarię samolotu.
[chimpy_lite_form]