2017...The Safest Year in Aviation History

zadanie egzaminacyjne 3/ kategoria tematyczna: bezieczeństwo
chłopiec biegnący na lotnisku
11 Sty 2018

2017… The Safest Year in Aviation History.

Explained by Captain John Cox on wgrz.com:

industry: tutaj: branża/ segment rynku

look up to … – patrzeć z podziwem na ...

Today, aviation is regarded as a world leader in safety. Many other industries — such as medicine, maritime, nuclear and manufacturing — look up to aviation for its safety practices.

accomplish- osiągnąć

resources and expertise- środki i wiedza

continued progress will be needed for 2018 and beyond- stały postęp jest potrzebny w roku 2018 i kolejnych

Aviation’s record provides a shining example of what can be accomplished when political will, resources and expertise become focused on reducing accidents and injury. The expectation of safety continues to rise in aviation.  Despite having a record-breaking year in 2017, continued progress will be needed for 2018 and beyond.

efforts are never going to be good enough- podejmowane wysiłki nigdy nie są wystarczające

adopt new technologies- wprowadzać nowe technologie

training methods- metody szkoleniowe

improve human performance- poprawić poziom pracy personelu

One of the ways that we have become so safe was to realize that our efforts were never going to be good enough. The ever-rising expectations forced the industry to adopt new technologies, training methods and to improve human performance.

improve skills- zwiększyć/ rozwinąć umiejętności

improve oversight- poprawić nadzór

generate better analysis- opracowywać lepsze analizy

Manufacturers built better, safer airplanes with improved design and performance. Pilots improved their skills. Regulators provided improved oversight, and accident investigators generated better analysis of the decreasing number of accidents. Flight attendants improved evacuations, while dispatchers have better tools to make weather forecasts and dispatch decisions.

enhance reliability and safety- zwiększyć/ podnieść poziom niezawodności i bezpieczeństwa

commit oneself to …- zobowiązać się do … także: poświęcić się czemuś/ określonej aktywności, etc. 

attain the reality (lub target) of zero fatalities- osiągnąć cel jakim jest 0/ brak ofiar śmiertelnych

Maintenance technicians improved procedures to enhance reliability and safety. All of these professionals committed themselves to continuing improvement, to attaining the reality of zero fatalities […].

Dodaj komentarz