tail rotor

tail rotor- śmigło sterujące/ wirnik ogonowy
The tail rotor prevents the helicopter from spinning around and enables the stable flight- Śmigło sterujące zapobiega obracaniu się helicopter wokół własnej osi i umożliwia stabilny lot.