failure

failure- awaria
Decision on the next procedure will depend on the failure– Decyzja o kolejnej procedurze będzie uzależniona od typu awarii.