adverse weather conditions- …

adverse weather conditions- niekorzystne warunki pogodowe
The flight was delayed because of adverse weather conditions at the airport of destination- Lot został opóźniony z powodu złych warunków pogodowych na docelowym lotnisku.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.