customs allowance-

customs allowance- ulga celna
Passengers that do not bring any good that exceed the customs allowances per passenger shall proceed to exit through ‘nothing to declare’ gate- Pasażerowie, którzy nie przywożą dóbr, które przekraczałyby indywidualnej ulgi celnej , mogą wyjść przez bramkę opisaną ‘nic do oclenia’.