Czasy Przyszłe

gramatyka dla pilotów
zadanie matematyczne, linijka
21 Sty 2018

Czasy Przyszłe.

/
Dodane przez
/
Komentarze1
/

Future Simple.

  • zwykła forma czasu przyszłego. Czynność dokonana.
  • mocne wyrażenie przyszłości- obietnica, deklaracja, etc.

Konstrukcja: czasownik modalny will + bezokolicznik I will fly to Constance next week.

Pytania: inwersja: Will you fly to Constance next week?

Przeczenia: not po will: I will not fly to Constance next week.

Future Continuous.

  • wykonywanie (forma niedokonana) czynności w określonym momencie w przyszłości

Konstrukcja: czasownik modalny will + be + czasownik z końcówką -ing: I will be flying to Constance tomorrow at 3.

Pytania: inwersja: Will you be flying to Constance tomorrow at 3?

Przeczenia: not po will: I will not be working on the agenda of the meeting tomorrow at 3.

Future Perfect

  • zakończenie czynności do/ przed określonym czasem w przyszłości

Konstrukcja: czasownik modalny will + have + trzecia forma czasownika:  I will have arrived at Constance by 8.

Pytania: inwersja Will you have arrived in Constance by 8/ by the time it gets dark?

Przeczenia: not po will: I will not have arrived in Constance by 8..

Future Perfect Continuous 

  •  fakt wykonywania czynności od określonego czasu/ przez określony czas w przyszłości

Konstrukcja: czasownik modalny will + have + been + czasownik z końcówką – ing: Tomorrow at 3 I will have been flying to Constance for 2 hours-  Jutro o 3 będę leciał do Konstancji od dwóch godzin.

Pytania: inwersja: For how long will you have been flying to Constance tomorrow at 3?

Przeczenia: not po will: I will not have been flying …….

Czasy Future Perfect i Future Perfect Continuous są ważne i często stosowane w trybie oznajmującym, natomiast rzadko zadajemy w nich pytania.

Ćwiczenie, wstaw właściwą formę:

1. I __________ to New York tomorrow at 5.

 
 
 

2. The captain __________ the passengers about the decision to divert to alternative airport.

 
 
 

3. The airplane _________ in New York by 5 o-clock.

 
 
 

4. On January 31 I __________ in this airline for 5 years.

 
 
 

5. The pilot __________ the problem by the time he flies over water reservoir.

 
 
 

6. The ‚ab initio’ pilots __________ exams throughout the whole week.

 
 
 

7. By the evening we __________ to Australia for 10 hours and we will still be in the air.

 
 
 

8. I think I ___________ the message a couple of times before he fully understands what he needs to do.

 
 
 

1 Odpowiedź

Dodaj komentarz