travel insurance

travel insurance- ubezpieczenie w podróży
Your travel insurance will cover issues like your flat being cancelled or delayed, your luggage lost- Twoje ubezpieczenie w  podróży pokrywa wypadki takie jak: odwołany lub spóźniony lot, zgubiony bagaż.