flight support software

flight support software- oprogramowanie wspomagające lot.
The flight support software is widely available these days and it makes flying significantly easier and safer- Oprogramowanie wspomagające lot jest obecnie szeroko dostępne i sprawl, że latanie jest znacząco łatwiejsze i bezpieczniejsze.