make it to the runway

słowo dnia

make it to the runway- dolecieć do pasa.

I am sure that even with the low fuel level we can make it to the runway– Jestem przekonany, że nawet z niskim poziomem paliwa jesteśmy w stanie dolecieć do pasa.

Dodaj komentarz