make it to the runway- …

make it to the runway- dolecieć do pasa.
I am sure that even with the low fuel level we can make it to the runway– Jestem przekonany, że nawet z niskim poziomem paliwa jesteśmy w stanie dolecieć do pasa.
[chimpy_lite_form]

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.