typical flight related ailments

typical flight related ailments- typowe dolegliwości związane z lotem
Typical flight related ailments that the passengers suffer from include: irritation, allergic reactions to dry air, nausea, stress- Typowe dolegliwości związane z lotem na które cierpią pasażerowie: rozdrażnienie, reakcja alergiczna na suche powietrze, nudności, stres.