ensure systems function as intended

ensure systems function as intended- upewnić się, że wszystkie systemy działają zgodnie z przeznaczeniem/ założeniem
One of the aims of the pre-flight check is to ensure that all the systems function as intended- Jednym z założeń preflight-check jest upewnienie się, że wszystkie systemy działają zgodnie z przeznaczeniem/ bezawaryjnie.