increasing transport requirements

increasing transport requirements- zwiększające się zapotrzebowanie/ potrzeby transportowe
The BelugaXL programme was launched in November 2014 to address Airbus’ increasing transport requirements- Program Beluga XL został uruchomiony w listopadzie 2014 jako odpowiedź na zwiększające się potrzeby transportowe Airbusa.

Komentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.